FUNDACJA MEON

Jesteśmy Fundacją powołaną
przez przedsiębiorców dla przedsiębiorców

Naszą misją jest wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego wśród Polaków. Pomagamy budować przewagę konkurencyjną i optymalnie wykorzystywać zasoby i potencjał firmy tak, aby polskie firmy mogły rozwijać się i konkurować na rynkach zagranicznych. Robimy to, ponieważ mamy żywo w pamięci trudności, z jakimi sami ścieraliśmy się na początku naszej działalności. Chcemy, aby jak najwięcej firm skorzystało z naszego doświadczenia. Udzielamy takiej pomocy, jaką sami chcielibyśmy otrzymać 8 lat temu.

Cele

1/ Tworzenie warunków do rozwoju i wspieranie inicjatyw:

 • opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstw
 • opracowywanie wniosków i kierowanie ich do organów administracji państwowej i samorządowej
 • ocena wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych w przedsiębiorstwie
 • opiniowanie wniosków skierowanych do władz państwowych i samorządowych
 • świadczenie usług doradczych wspierających innowacje w MŚP

2/ Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i wzrostu gospodarczego:

 • pomoc w nawiązywaniu kontaktów z partnerami zagranicznymi (misje gospodarcze)
 • organizowanie wystaw i targów
 • aktywne udzielanie pomocy przedsiębiorcom w zakresie przekształceń własnościowych
 • inicjowanie działalności gospodarczej
 • szkolenia i doradztwo gospodarcze oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników
 • inicjowanie współpracy między przedsiębiorcami a jednostkami naukowymi, szkołami czy organami administracji samorządowej, w tym wspieranie tworzenia i rozwoju powiązań klastrowych
 • wspieranie innowacyjnych działań np. prac badawczo – rozwojowych
 • doradztwo w pozyskiwaniu funduszy na prowadzenie i rozwój działalności gospodarczej oraz inwestycje

3/ Prowadzenie działalności na rzecz osób wykluczonych i niepełnosprawnych:

 • promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa,
 • wspieranie inicjatyw i postaw sprzyjających integrowaniu osób niepełnosprawnych z gospodarką

Zainteresowało Cię, któreś z naszych rozwiązań?
Porozmawiajmy, jak możemy Ci pomóc.

Zadzwoń do nas lub napisz wiadomość