Fundacja MEON

Wspieramy przedsiębiorczość i rozwój gospodarczy

Jesteśmy Fundacją powołaną przez przedsiębiorców dla przedsiębiorców

Fundacja MEON zajmuje się dofinansowaniem kursów i szkoleń dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw i ich pracowników, którzy chcą rozwijać się, podejmując jeden z kursów realizowanych przez firmę MEON w ramach BUR (Bazy Usług Rozwojowych). Dofinansowanie wybranego szkolenia może wynieść od 50 do aż 80%. Wiemy, jak ważne jest kształcenie się i ciągły rozwój. Zdajemy sobie sprawę, że doświadczenie, umiejętności i wiedza są tym, czego klient oczekuje od każdej firmy, niezależnie od branży. Dlatego właśnie firma MEON, chcąc wesprzeć mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, zdecydowała się poprowadzić kursy i szkolenia dla ich pracowników oraz dofinansować je. Dodatkowo fundacja MEON pomaga firmom nawiązywać kontakty biznesowe, organizować wydarzenia związane czy zakładać działalność gospodarczą. Wspiera też podjęte przez nie inicjatywy, udziela rad związanych z prowadzeniem działalności i służy pomocą w sprawach prawnych i związanych ze współpracą firmy z jednostkami administracyjnymi. Fundacja MEON doskonale zdaje sobie również sprawę z potencjału, jaki drzemie w osobach niepełnosprawnych, dlatego wspiera ich aktywizację zawodową i drogę na rynku pracy.

Nasza Misja

Naszą misją i celem jest wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego. Pomagamy budować przewagę konkurencyjną i optymalnie wykorzystywać zasoby i potencjał firmy, doskonalając kapitał ludzki i wdrażając innowacje procesowe.

Cele Fundacji

1/ Tworzenie warunków do rozwoju i wspieranie inicjatyw:
 • opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstw

 • opracowywanie wniosków i kierowanie ich do organów administracji państwowej i samorządowej

 • ocena wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych w przedsiębiorstwie

 • opiniowanie wniosków skierowanych do władz państwowych i samorządowych

 • świadczenie usług doradczych wspierających innowacje w MŚP

2/ Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i wzrostu gospodarczego:
 • pomoc w nawiązywaniu kontaktów z partnerami zagranicznymi (misje gospodarcze)

 • organizowanie wystaw i targów

 • aktywne udzielanie pomocy przedsiębiorcom w zakresie przekształceń własnościowych

 • inicjowanie działalności gospodarczej
 • szkolenia i doradztwo gospodarcze oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników

 • inicjowanie współpracy między przedsiębiorcami a jednostkami naukowymi, szkołami czy organami administracji samorządowej, w tym wspieranie tworzenia i rozwoju powiązań klastrowych

 • wspieranie innowacyjnych działań np. prac badawczo – rozwojowych

 • doradztwo w pozyskiwaniu funduszy na prowadzenie i rozwój działalności gospodarczej oraz inwestycje

3/ Prowadzenie działalności na rzecz osób wykluczonych i niepełnosprawnych:
 • promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa,
 • wspieranie inicjatyw i postaw sprzyjających integrowaniu osób niepełnosprawnych z gospodarką

Składanie wniosków zostaw innym. My pozyskujemy dotacje.

Od 10 lat skutecznie pozyskujemy kapitał na inwestycje. Dzięki zdobytym w tym okresie wiedzy i doświadczeniu, wiemy, że jesteśmy w stanie pomóc naszym Klientom w realizowaniu ich biznesowych marzeń. Robimy to, by jak najwięcej firm potrafiło odnaleźć i dostosować się do gospodarki opartej na wiedzy.

Do działań fundacji
należą:

 • prowadzenie szkoleń i doradztwa w dziedzinie gospodarczej i doskonalenia zawodowego pracowników (szkolenia sprzedażowe, mapowanie i wdrażanie ISO, rozliczanie dotacji)

 • pozyskiwanie dotacji na szkolenia i doradztwo dla sektora MŚP

 • inicjowanie współpracy przedsiębiorców z jednostkami naukowymi, szkołami lub organami administracji samorządowej, podnoszenie innowacyjności przedsiębiorstw oraz wspieranie tworzenia i rozwoju powiązań klastrowych.

 • wspieranie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, w tym w zakresie prowadzenia prac B+R, wdrażania innowacji o komercjalizacji

 • prowadzenie doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych na prowadzenie i rozwój działalności gospodarczej oraz inwestycje

 • świadczenie usług doradczych wspierających innowacje w MŚP

Pytania i Odpowiedzi

Kto może uzyskać dofinansowanie?

Dofinansowania unijne do szkoleń i usług podnoszących kwalifikację mogą otrzymać wszystkie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które są zarejestrowane na terenie całej Polski (z wyłączeniem województwa mazowieckiego i pomorskiego), a zasady i poziomy dotacji są różne w poszczególnych województwach!

Kim jest operator?

Operatorem są instytucje, które zostały wyznaczone przez samorządy województw, w których można ubiegać się o dofinansowanie. Operatorzy zajmują się przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków, a także przyznawaniem środków dla zainteresowanych dofinansowaniami.

5 kroków do otrzymania dofinansowania:

 • Wybierz dowolne szkolenie z naszej oferty.
 • Zapytaj nas o warunki dotacji dla Twojej firmy – my wskażemy operatora w Twoim województwie, warunki i poziom dofinansowania i pokierujemy procesem złożenia dokumentów do podpisania umowy dotacji.

 • Zrealizuj z nami szkolenie.

 • Wypełnij ankietę poszkoleniową w BUR.
 • Opłać fakturę i otrzymaj refeundację.

Zainteresowało Cię, któreś z naszych rozwiązań?
Porozmawiajmy, jak możemy Ci pomóc.

Fundacja MEON

ul. Więckowskiego 2/3, 70-411, Szczecin

Dane Fundacji

KRS ...........................NIP...........................,